Välkommen till Ljunghaga Friskola

Kunskap, Trygghet & Gemenskap

Startsida

UNIK MILJÖ

Ljunghaga friskola erbjuder en unik miljö för lärande och utveckling, där barnen och eleverna har tillgång till en fantastisk natur. Här erbjuds barnen utmaningar och studiero, pedagogerna har bred kompetens och lång erfarenhet av yrket. Deras engagemang ger barnen goda möjligheter att nå dit de vill! Vi rustar våra elever för att möta framtida utmaningar. Vårt mål är att eleverna ska känna att de VILL och KAN lyckas med sin fortsatta skolgång.

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA

Med tyngdpunkt på att läsa, skriva, räkna och leka ska barnen tillägna sig kunskaper och färdigheter. Vi tar ofta naturen till hjälp i dessa ämnen, vilket skapar lust och engagemang hos både pedagoger och elever, samtidigt som alla sinnen får vara med. När våra elever lämnar Ljunghaga Friskola ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin forna skola. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

SKOLSKJUTS

Vi vill att Ljunghaga friskola i Holsljunga skall vara öppen och tillgänglig för alla som vill gå hos oss och har vi har därför en policy att vi ordnar skolskjuts till dom barn som väljer Ljunghaga friskola. Vi inser självklart att skolskjutsen är en viktig del i att tidspuzzlet som måste fungera varje dag. Det är en stor kostnad för friskolan att erbjuda skolskjuts så det finns vissa kriterier vad gäller antal elever i bussen mm som måste lösas, efterhand vi får in intresseanmälningar så kan vi vara mer exakta i denna information. Vår ambition att erbjuda plats för elever i hela kommunen samt till viss del elever från angränsande kommuner.

Förskola och förskoleklass

Ljunghaga skola avser att i framtiden också driva förskola i befintliga lokaler. Ansökan om uppstart av förskola i privat regi görs till kommunen, vilket vi avser att göra när vi får godkänd av Skolinspektionen avseende grundskolan.

Vår vision är att driva vidare förskolan på samma sätt som den drivs nu. Genom duktiga pedagoger som tar vara på vår fantastiska utemiljö och gör den till en naturlig integration av barnens dag. Vi ser den lilla förskolans fördel, att varje individ blir sedd och accepterad vilket skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

På vår förskola finns barn mellan 1-5 år och är placerad på första våning i skolbyggnaden, det finns i dagsläget två stycken avdelningar. Tumlaren för de yngre barnen och Kajen för de äldre.

Vi avser också att ha en förskoleklass för våra 6-åringar, för att förbereda dem inför skolstart i åk 1. Förskoleklass och åk 1 kommer att vara i samma klassrum, liksom åk 2-3, vilket vi tror ger en ökad trygghet för de yngre barnen när övergången blir naturlig.

Från och med förskoleklass kommer barnen också att mer och mer bli delaktiga i planeringen av verksamheten med idéer och intressen, då vi tror att barnen blir mer engagerade om de får vara delaktiga i sin skolgång.

Skolan 1-6

Ljunghaga Skola ligger i Holsljunga, ca 1,5 mil söder om Svenljunga tätort, vackert belägen med närhet till både skog och sjö. På Ljunghaga Skola vill vi ta vara på de fördelar som vårt härliga läge ger oss: nära till naturen, utomhusaktiviteter och såklart idrott i vår fina idrottshall. Vi tror nämligen att daglig rörelse har en viktig och positiv effekt på inlärningen. Att utnyttja vår fina utemiljö gör också att barnen lär sig att ta hand om och värna om naturen.

Ljunghaga Skola vill utnyttja fördelarna som den lilla skolan medför. Här ser och känner vi varandra allihop. Var och en har rätt att få vara sig själv och känna sig trygg. Personalgruppen är välutbildad och arbetar nära varandra. Om problem uppstår, tar personalen tag i det så fort som möjligt – alla tar ansvar för hur vi har det tillsammans på skolan.

Maten som serveras på vår skola vill vi i största möjliga mån ska vara närproducerad. Genom hela vår verksamhet vill vi ha ett genomgående hållbart sätt att arbeta, om det så än gäller mellanmål och luncher, ta vara på naturen, besöka lokala företagare, ha korta beslutsvägar eller lyssna på våra medarbetare. Vi tror att detta skapar goda förutsättningar för en långsiktig verksamhet, där det största målet är att förbereda våra barn inför kommande studier.

Fritids

Fritids kommer att finnas, precis som idag, i samma byggnad som övrig skolverksamhet. Fritidshemmets personal ingår i samma arbetslag som lärarna för F-6, vilket vi tror skapar en trygghet för barnen och underlättar planering i samråd mellan skola och fritids.

För att möta varje elevs behov för att uppnå kraven för kunskapsutveckling kommer fritidsverksamheten alltid att ha tillgång till allt skolmaterial även efter skoldagens slut.

Det är viktigt att det finns en balans mellan spontan och planerad lek på fritids, där barnen själva kan ta initiativ och utvecklas som personer. Precis som i den övriga verksamheten kommer utemiljön och den fysiska aktiviteten vara i fokus. På varma sommardagar har vi bland annat möjligheten till bad vid vår långgrunda sandstrand och brygga och vintertid kan vi åka skridskor eller åka pulka i någon av backarna bakom skolan.

På vårt fritids vill vi också att barnen ska lära sig mer om vänskap och utveckla sina relationer till både jämnåriga och pedagoger. Vi hoppas att fritids kan vara en av de viktigaste platserna för våra barn att utveckla värdefulla nätverk med andra. Med värdegrunden att alla ska våga vara sig själva och bli accepterade för det, hoppas vi att det kan bli en positiv plats för att utveckla sina relationer i.

Intresseanmälan

Vad roligt att du är intresserad av Ljunghaga skola!

Som vårdnadshavare anmäler ni ert/era barn här. Anmälan är inte bindande men intresseanmälan ligger till grund för skolas budget, så den är en oerhört viktig del för att slutföra vårt arbete med en ny ansökan till Skolinspektionen om att start Ljunghaga skola!

I intresseanmälan ska ni fylla i barnets ålder/årskurs för hösterminen 2022, eftersom skolan är planerad att starta då.

Kontakt – styrelsen

Då skolan ännu inte är startad finns här kontaktuppgifter till Holsljunga Friskolas styrelse:

info@ljunghagaskola.se

Ljunghaga Skola
Kyrkbyn Skolan 1
512 64 Holsljunga

Blanketter

Skolvalsblanketter Svenljunga Kommun (länk i nytt fönster)

Läs mer om hur vi jobbar med likabehandling (dokument i nytt fönster)
àkopiera in text från ansökan

Ansökan om skolskjuts i Svenljunga Kommun (länk i nytt fönster)

Synpunkter till Ljunghaga skola (länk i nytt fönster)

Om Ljunghaga skola inte svarar upp till dina förväntningar: (felanmälan)

Om oss

Holsljunga Friskola AB (svb) är ett svenskt aktiebolag med särskild vinstbegränsning, vilket är en särskild sort av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, exempelvis företag som etableras i privat regi inom främst hälso- och sjukvård. Den särskilda begränsningen syftar till att säkerställa att företagets vinst stannar kvar i bolaget och inte tas ut av aktieägare. En revisor är vald för att säkerställa att reglerna följs. För mer information, klicka här (länk som öppnas i nytt fönster).

Styrelsen

Vår styrelse består av: Ordförande Johan Claesson, Jarl Bill, Claes-Göran Claesson, Inger Lindberg-Hedin, Ann-Helene Cederholm, Ann-Margreth Karlsson, Hans Leander, Emma Hedin

Vår historia

Holsljunga Skola har varit nedläggningshotad av och till sedan 1970-talet när Holsljunga blev en del av Svenljunga Kommun. De senaste åren har det på allvar ryckts i bygdens småskolor och det har inte funnits en gemensam, långsiktig skolplan för hela kommunen på väldigt många år. Sommaren 2019 började därför ett frö att gro hos ordförande Johan, kan vi göra på något annat sätt för att ha en skola i vår by och förbättra kvalitén på skolan? En friskola! Där kan vi skapa en arbetsmiljö för både barn och vuxna i lugn och ro, utan oro för politiska beslut och besparingar – besluten tar vi i huset. Medhåll kom från flera håll och ett bolag bildades för att kunna göra slag i saken. Holsljunga Skola hotades med nedläggning efter sommaravslutningen 2020 men på grund av bygdens och styrelsens starka engagemang beslutades om att driva vidare skolan ett extra år för att undvika ett glapp mellan den kommunala och privata regin.

I januari 2020 skickade vi så in ansökan för att kunna starta upp skolan höstterminen 2021. Trots allt slit, positivt från politiken, en väl genomarbetad ansökan fick vi avslag i juni 2020. Men vi gav inte upp! Nu har styrelsen beslutat sig för att göra en ny ansökan inför skolstart höstterminen 2022 och där står vi nu. Vi är fast beslutade om att vi kan lyckas starta en skola som skapar goda förutsättningar för just DITT barn och bygdens fortsatta utveckling! Vi tror på en långsiktig och hållbar skola i Holsljunga.

/Styrelsen för Holsljunga Friskola AB (svb)

Om Holsljunga

Holsljunga är en ort i Svenljunga Kommuns södra del. Samhället växte i samband med att järnvägen Pyttebanan anlades mellan Falkenberg – Limmared i början av 1900-talet. Holsljunga har ett bra läge med närhet till Borås, Göteborg, Falkenberg och Varberg inom ca 1 timmas radie samtidigt som det är lugnt och naturnära. Vår natur är en av våra främsta tillgångar och något som vi vill ta vara på.

Det finns en stor bredd av företagare på orten, busskommunikationer, en obemannad livsmedelsbutik, träningsmöjligheter både ute och inne och en mycket vacker badplats för att nämna några saker. Kommunen satsar också just nu på att exploatera ett nytt bostadsområde, Stråvik, med 11 st nya tomter där samtliga har sjöutsikt. Föreningslivet är också väldigt stort i Holsljunga, flera arrangemang hålls årligen och man jobbar ständigt med att utveckla orten på olika sätt. Satsar man på en exploatering av bostäder kan det ju vara lämpligt att det finns en skola på orten, så att barnen kan gå eller cykla till skolan och slipper långa resvägar med skolskjuts! Det tror vi väger tungt när man väljer vart man ska slå sig ner med sin familj.

Flytta till Holsljunga

(dom tomter som finns samt nått standardhus erbjudande)

Tycker du att Holsljunga låter som ett trevligt ställe? Då tipsar vi här också om vilka alternativ det finns för att kunna ordna ett boende för er:

Hyreslägenheter

Bofast http://www.bofast.se/omrade/holsljunga

Svenbo https://www.svenbo.com/ledigt-just-nu

Hus

Hemnet https://www.hemnet.se/bostader?location_ids%5B%5D=900068

Tomter

Tomter i byn – pris ca 20 000 kr/st!
https://www.svenljunga.se/bygga-bo-miljo–trafik/bostader-och-offentliga-lokaler/lediga-tomter

Nytt område med sjöutsikt
https://www.svenljunga.se/ovrigt/nyheter/nyheter/2020-10-28-nya-tomter-i-holsljunga